Mögelsanering Stockholm – så får du bort möglet ur huset

Mögel får många att rygga tillbaka rejält. Det är bara att kolla på hur det normalt ser ut vid en bostadsvisning i Stockholm. Nämns ordet mögel så försvinner åtminstone hälften av alla spekulanter ut genom dörren. Gör man rätt i detta? Ja, och nej. Mögel är långt ifrån optimalt – men det är heller inte den katastrof som många tar för givet. Upptäcks det i tid så kan man åtgärda det genom en mögelsanering i Stockholm.

Nyckeln handlar således om att upptäcka mögel och angrepp av denna levande organism på ett tidigt stadium. Som villaägare bör man ta sig tid att undersöka hemmet och då i synnerhet områden där mögel mer frekvent uppkommer. Det handlar då primärt om utrymmen som är fuktiga och där det finns en dålig ventilation och luftgenomströmning. Detta gör att exempelvis källare, vind och badrum är extra utsatta och att det är just i dessa rum man ska sätta det stora fokuset.

Mögel kan dels upptäckas okulärt och med ögonen – du ser prickar av mögel på väggar, på golvet eller i taket – men det kan även upptäckas genom doft samt genom att exempelvis färg flagnar eller att tapeter börjar släppa från väggarna.

Så fungerar en mögelsanering i Stockholm

Ser du detta så är det dags att boka in en tid för en mögelsanering i Stockholm och ta det därifrån. Vilket normalt börjar genom en undersökning som sker i syfte att bekräfta dina misstankar och säkerställa att det A) finns mögel B) hur pass stort angrepp det handlar om och C) vilken metod inom mögelsanering i Stockholm som passar bäst.

Gällande det senare så kan det antingen ske genom kemiska metoder där man, genom bekämpningsmedel, tar bort möglet eller där man använder sig av avfuktare och långsamt tar död på organismen.

En annan viktig del av en mögelsanering i Stockholm är att se till att möglet håller sig borta även i framtiden. Du som villaägare ges goda råd om hur du exempelvis kan skapa ett bättre flöde av luft i hemmet eller om du exempelvis bör se över hela din ventilation.

Publicerat den
Kategoriserat som Städ